ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE SÜREKLİ EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ (SEDER)  İŞBİRLİĞİNDE YAYGIN EĞİTİMLER KAPSAMINDAKİ ALANLARDAA MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK YÜRÜTÜLECEK ÜCRETSİZ KURS FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ

Bu protokol Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği (SEDER)  işbirliğinde Yaygın Eğitimler Kapsamındaki Alanlarda Meslek Edindirmeye Yönelik yürütülecek ücretsiz kurs faaliyetleri ile ilgili planlama, uygulama, organizasyon, belge tanzimine ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar.

Açılacak kurs türleri ve yapılacak faaliyet ve sosyal etkinlikler şunlardır:

> Sosyal ve kültürel gelişimi destekleme,

> Resim, matematik, İngilizce, fen ve teknoloji, Türkçe, bilgisayar, sosyal bilgiler,

> Aile içi iletişim ve ev yönetimi,

> İletişim araçlarını kullanmak,

> Ergenlik ve gençlik psikolojisi,

> Öğrenci velileri ve aile ziyaretleri,

> Gezi, seminer, yarışma, kitap okuma, güzel yazı yazma ve güzel şiir okuma vb. etkinlikler.

> Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Personel Eğitimi,

> Yaygın Eğitimler Kapsamındaki Alanlarda. Meslek Edindirmeye Yönelik ücretsiz kurslar.

  Tasarım ve Kodlama: ÜMİT KAYA© Sürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği Resmi Web Sitesi. Tüm hakları saklıdır.