BOZKIRIN KIZLARI

Avrupa Birliği Programlarının da özünü teşkil eden; insanların “özellikle doğuştan gelen” farklıklılarından dolayı aşağılayıcı bir muamele görmelerinin önüne geçilmesi fikri medeniyetin gelişmesinin temel motorudur. Bazen devletlerin yapmadığı bu ayrımı toplum kendi kendine yapabilmektedir. Ülkemizde de devlet tarafından olmasa da bazı kesimlerce küçük görülmeye alışılmış bir grup ta ekmeğini genellikle düğünlerde saz vb. enstrümanlar çalarak çıkaran ve adına abdal denilen insan topluluklarıdır. O halde, toplam sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından Abdal gerçekliğinin ortaya konulması, Türk toplumsal yapısı içerisindeki sosyal katmanlar arasındaki sosyo-kültürel bütünleşmenin sağlanması açısından da önemli olacaktır. Yerleşik Abdallar arasında örgün eğitim sürecinden yararlanma oranının da düşük olması bu sosyal yaşam farkı durumu daha belirginleştirir niteliktedir. Proje için teklif edilen bölgede (Yozgat ili Yerköy ilçesi) bu dezavantajlı grup abdal olarak yerel toplumda değerlendirilen kesimdir. Eğitim reformu girişimi (ERG)’nin yayınladığı 81 ilde temel eğitim göstergeleri raporuna göre ise; Yozgat ilinde, 2010-2011 öğretim yılında, 14.595 çocuk ortaöğretim çağında (14-17 yaşında) olmasına rağmen bir ortaöğretim kurumuna kayıtlı değildir. Bunların 7.986'sı kız çocuktur. Yine bu rapora göre ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı kız çocuklarında,% 56,9, erkek çocuklarında ise % 65,2 dır dır. Devamsızlık oranları ise hayli yüksektir. Genel ortaöğretimde; % 26,5, mesleki ortaöğretimde ise % 37,6 dır dır. Değişik algı ve farkındalıkların dan dolayı abdal kesimin çocuklarında bahse konu terk oranları ve bilinçsiz okul terkleri ise daha üst düzeydedir. Bu etki kız çocuklarında daha fazla hissedilmektedir. Söz konusu farklılıklar (becerisel ve kimliksel) ülkemizin ve ab toplumlarının her kesiminde yer almaktadır. Uygulanacak proje bu ihtiyaç ve uygulamalara da ışık tutacaktır. 

Proje uygulama bölgemiz olan Yerköy de hedef kitlemiz olan abdallar belirli bir mahallede kendilerine özgü bir hayat sürdürmektedirler. Genellikle düğünlerde çalgı çalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu aileler geleneksel olarak diğer mahallelere dağılmamakta ve yarı kapalı bir hayat yaşamaktadır. Son dönemde bu mahallede 130 kadar hane de yaklaşık 650 kişilik bu grup bulunmakta olup, bunların eğitim çağında 282 adet çocukları bulunduğu tespit edilmiştir.  Bu çocukların yaklaşık % 26 sı kayıtlı olduğu halde devamsızlık yapmaktadır. Büyük bir kısmı ise baskılarla okula devam etmektedir.

Projemiz 1 Kasım tarihinde başlamış olup 31 Ekim'e kadar devam edecektir. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için projenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.bozkirinkizlari.net 

  Tasarım ve Kodlama: ÜMİT KAYA© Sürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği Resmi Web Sitesi. Tüm hakları saklıdır.