Genç Istihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

Genç Istihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Kapsamında " Turizm Sektöründe Uygulamalı Eğitim? Projesi ön teklifi geçmiş ve tam başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.