LDV PROJEMİZ KABUL EDİLDİ.

2013 LDV HAREKETLİLİK PROJESİ kapsamında ortak olarak hazırlanmasında Dernek olarak büyük katkılarımız bulunan ve Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından başvurusu yapılan Güvenli Mesleki Eğitim İsimli Projemiz Ulusal ajans tarafından desteklenmeye değer bulunarak hibe kazanmıştır.

Hibe katılımcıları yurt dışı proje faaliyetleri sırasında, proje ortağımız okullardaki atölye/laboratuvarlarda ve çeşitli fabrikalarda iş yaşamında tehlikelere karşı alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerini, iş kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalarda uygulanan ilk yardım uygulamalarını, acil çıkış, bilgilendirme, güvenlik ve sağlık işaretleri ile kişisel koruyucu donanımları yerinde görme, yenilikçi yaklaşımları gözlemleme, yurt dışındaki uygulamaları ülkemize transfer etme ve karşılıklı bilgi değişimini gerçekleştireceklerdir.

  Tasarım ve Kodlama: ÜMİT KAYA© Sürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği Resmi Web Sitesi. Tüm hakları saklıdır.