E─čitim Programlar─▒

E─čiticilerin E─čitimi

Proje kapsam─▒ndaki iki ilden 61 ö─čretmene (35 meslek dersi, 26 rehber ö─čretmen) yönelik her ilde 5 olmak üzere 10 e─čitim faaliyeti düzenlenecektir. 4 alan Ö─čretmeni farkl─▒ illerden e─čitimlere kat─▒lacakt─▒r. E─čitim faaliyetlerinin içeri─či ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde aç─▒klanm─▒┼čt─▒r. E─čitimler 2’┼čer gün sürecektir ve her bir e─čitim faaliyetinde en fazla 3 k─▒sa dönem uzman görev alacakt─▒r.
Bu faaliyetin seçilme nedeni ;
Günümüzde gerçekle┼čen teknolojik geli┼čmeler mesleklerin niteliklerinde h─▒zl─▒ de─či┼čmelere yol açmaktad─▒r. Mesleklerin en çabuk de─či┼čen yönleri; i┼č bulma olanaklar─▒, kazanç ve buna ba─čl─▒ olan toplumsal sayg─▒nl─▒kt─▒r. Ancak i┼čsizli─čin en yayg─▒n ve dolay─▒s─▒yla kazanc─▒n dü┼čük oldu─ču bir meslekte bile, mesle─činde ba┼čar─▒l─▒ olanlar iyi ücretle sürekli bir i┼č bulabilmektedirler. Meslekte ba┼čar─▒l─▒ olmak ise, mesle─čin gerektirdi─či niteliklere sahip olmakla ve mesle─či sevmekle mümkün olabilir. Meslek tercihi yapacak olan genç, kendini ve seçenekleri tarafs─▒z bir tutumla etrafl─▒ca inceleyip de─čerlendirdikten sonra karar─▒n─▒ kesinle┼čtirmelidir. Lise y─▒llar─▒nda ergene sa─članacak mesleki rehberlik hizmetlerinin a┼ča─č─▒daki yönlerden onun mesleki geli┼čimine yard─▒mc─▒ olmas─▒ gerekmektedir.

E─čitim ─░çeri─či

Ki┼čilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullan─▒m─▒: 16 PF Ki┼čilik ve Meslek Yönlendirmme Envanteri, "IPAT Institute Personality and Ability Testing Inc." ürünü olan, 16 PF Ki┼čilik Evanteri'nimn ergenler için (11-22 ya┼č) geli┼čtirilmi┼č sürümüdür.

Ki┼čilik ve Meslek Yönlendirme Envanteuyum sa─člaama, ki┼čilselrni;

a. Risk alt─▒ndaki dezavantajl─▒ konumdaki gençlerin belirlenmesi

b. Yetenekli gençlerin belirlenmesi

c. Meslek seçiminde gençlere yard─▒mc─▒ olmak amac─▒yla kullan─▒lmaktad─▒r.

 

Yöneticilerin E─čitimi

─░ki ildeki proje kapsam─▒ndaki her bir okuldan iki ve toplam 52 yöneticiye yönelik her ilde iki┼čer günden 3 üç olmak üzere 6 alt─▒ e─čitim faaliyeti düzenlenecektir. Her bir e─čitim faaliyetinde üç k─▒sa dönem uzman görev alacak ve e─čitimler iki gün sürecektir.
Ocak 2012 12 / 52
EK A Hibe Ba┼čvuru Formu
Liderlik, grubu etkileyebilme ve pe┼činden sürükleyebilme gücüdür. Yönetti─či grubu pe┼činden sürüklemek için o grupla iyi bir ileti┼čim kurmak gerekmektedir. Bulunduklar─▒ yönetim kademesine göre de yöneticilerin toplam zamanlar─▒n─▒n %65-%90´─▒ ileti┼čimle geçmektedir.

E─čitim faaliyetlerinin içeri─či;
Yönetim ve liderlik, etkili ileti┼čim teknikleri, ekip çal─▒┼čmas─▒, motivasyon, yönetimde psikolojik boyut, temel yöneticilik becerileri ve Meslek Seçimi konular─▒ i┼členecektir.
Kurumlar─▒n ba┼čar─▒s─▒ yöneticisiyle do─črudan ilgilidir. Liderlik vas─▒flar─▒na sahip, beraberinde çal─▒┼čanlar─▒ etkili yönetebilen, kurum içinde ve d─▒┼č─▒nda iyi ileti┼čime sahip yöneticiler, e─čitim ç─▒kt─▒lar─▒n─▒n kalitesinde do─črudan etkilidir. Bu nedenle e─čitim kurumlar─▒m─▒z─▒n; örgütsel yönetim mant─▒─č─▒yla bütünle┼čerek üst seviyelerde e─čitim ö─čretim gerçekle┼čtirmesi için, e─čitim yöneticilerimizin liderlik vas─▒flar─▒n─▒n güçlendirilmesi ve yönetim becerilerinin geli┼čtirilmesi son derece önemlidir.

Anne - Baba E─čitimi

Sa─čl─▒kl─▒ ve gerçekçi bir seçimin yap─▒labilmesi için ailenin ve gencin ortakla┼ča bir çaba harcamas─▒ kaç─▒n─▒lmazd─▒r.
Meslek seçiminde anne ve baban─▒n bilinçlendirilmesi gereken konular─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

Her ilde 1 kez olmak üzere 2 ilde toplam 100 aileye ula┼č─▒lmas─▒ hedeflenmektedir. Bu e─čitim faaliyeti 2 k─▒sa dönem uzman─▒n kat─▒l─▒m─▒ ile gerçekle┼čtirilecektir.

6168 kez okundu| E─čitim