Mesleki Rehberlik

─░NSAN HAYATINI ETKLEYEN BÜYÜK TA┼×LARDAN EN ÖNEML─░S─░; MESLEK SEÇ─░M─░

Mesleki rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tan─▒malar─▒ ve kendi özelliklerine uygun olan mesle─či seçmeleri, seçtikleri mesle─če haz─▒rlanmalar─▒ ve mesleki yönden geli┼čmeleri amac─▒yla yap─▒lan profesyonel yard─▒m hizmetleridir.

Do─čru bir meslek seçimi yapmak, insan─▒n hayat─▒n─▒n büyük bir ço─čunlu─čunu mutlu ve sa─čl─▒kl─▒ geçirmesinin ilk ad─▒m─▒d─▒r. Çünkü, bir insan hayat─▒n─▒n 40 y─▒l─▒ndan fazlas─▒n─▒ bir mesle─če haz─▒rlanarak ve onu icra ederek geçirir. E─čer, ki┼či sevdi─či ve kendine uygun bir i┼č yap─▒yorsa, bu 40 y─▒l─▒ mutlu ve sa─čl─▒kl─▒ geçirir. Bir insan─▒ hayata ba─člayan en önemli ba─člardan biri “─░┼×”tir. Meslek ve i┼č sahibi olmak, para kazanma yoluyla fizyolojik ihtiyaçlar─▒ kar┼č─▒laman─▒n yan─▒nda, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar─▒ da kar┼č─▒lamaya yard─▒mc─▒ olur. Meslek ve i┼č, bireyin toplumsal bir çevre edinmesine ve toplumsal sayg─▒nl─▒k kazanmas─▒na yard─▒m eder.

Öz sayg─▒ ve öz güvenin de temelinde bir meslek sahibi olmak çok önemli bir yer tutar. Bir mesle─če karar verme, bireyin di─čer kararlar─▒n─▒ da etkiler. Örn. E┼č seçimi, ya┼čan─▒lacak yer seçimi, toplumsal çevre gibi seçimler meslek seçiminden etkilenir. Do─čru mesle─če karar verme, toplumun geli┼čmesine katk─▒ aç─▒s─▒ndan da önemlidir. Toplumun geli┼čmesine hizmet edecek insan gücünün planlanmas─▒nda, insan kaynaklar─▒ndan en iyi ve en verimli ┼čekilde faydalanmada mesleki rehberlik çal─▒┼čmalar─▒ çok önemli bir yer tutar.

SA─×LIKLI ─░NSAN, ÇALI┼×AB─░LEN VE SEVEB─░LEN ─░NSANDIR.

Bireyin meslekii geli┼čim evreleri, çocuklukta bir meslek fikrinin olu┼čmas─▒ ile ba┼člar. Yeti┼čkinlikte bir meslek sahibi olma veya yeni olu┼čan meslelere geçi┼č yapma ile bütünle┼čir. Son nefesini vermesi ile tamamlan─▒r. 

Bireyin mesleki geli┼čim sürecini etkileyen birçok etmen vard─▒r. Bunlar; 

YETER─░NCE PARANIZ OLSA Y─░NE DE ÇALI┼×IR MIYDINIZ?

Meslek seçimi, bireyin kendi kapasitesini, sahip oldu─ču özelliklerini ve çevresinde kendisine aç─▒k olan meslekleri tan─▒mas─▒n─▒ gerektirir. Sa─čl─▒kl─▒ bir meslek seçimi için, bireyin karar verme, ama. belirleme ve plan yapma becerilerine sahip olmas─▒ gerekir. Ö─črencilere bu becerileri kazand─▒ran, onlar─▒n kedilerini tan─▒malar─▒n─▒ ve ke┼čfetmelerini sa─člayan "okul ve ö─čretmenlerdir." Do─čru mesle─če karar verme, ailenin de deste─či ile rehberlik ve mesleki rehberlik çal─▒┼čmalar─▒yla gerçekle┼čir.

Kendini Gerçekle┼čtirmenin Do─čru Yolu; Do─čru Zamanda Do─čru ─░┼či Yapmak, Do─čru Mesle─či Seçmektir.

BU B─░LG─░LER I┼×I─×INDA PROJE VE SEDER

Proje, merkezi Ankara'da bulunan Sürekli E─čitim Bilim ve Kültür Derne─či (SEDER) taraf─▒ndan haz─▒rlanm─▒┼č ve Ankara, Kastamonu illerinde uygulanmaktad─▒r.

Proje fikrinin arka plan─▒nda; bireyi mesle─če yönlendirmenin veya alan/dal yerle┼čiminin sadece akademik ba┼čar─▒ ile de─čil, bireyin ilgi, yetenek ve becerilerinin de de─čerlendirildi─či bir kariyer planlama sistemi ile gerçekle┼čtirilmesi yer almaktad─▒r.

Gerçekle┼čtirilecek proje çal─▒┼čmalar─▒ ile bir “Kariyer Planlama Sistemi” önerilmesi, bu konuda ö─čretmen ve e─čitim yöneticilerinin bilgi ve becerilerinin geli┼čtirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; ö─čretmen ve e─čitim yöneticileri ile gerçekle┼čtirilecek çal─▒┼čtaylar sonucunda Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒nca e─čitimleri yap─▒lan bütün meslek alanlar─▒nda bireyin ilgi, yetenek ve becerilerinin belirlenebilece─či “Mesleki E─čilimi Tan─▒ma Envanteri” projenin en temel ç─▒kt─▒lar─▒ndan birisi olacakt─▒r.

SEDER, gerçekle┼čtirece─či bütün çal─▒┼čmalar─▒n─▒ Ahilik felsefesi temelinde planlar ve uygular.

2023 ülke hedefi ─▒┼č─▒─č─▒nda “Mutlu Birey, Mutlu Türkiye” ilkesini kendisine hedef edinir.

Bu hedefin,iyi bir e─čitim sistemi arac─▒l─▒─č─▒ ile gerçekle┼čece─čine inan─▒r.

Üyeleri ve etkile┼čim içerisinde bulundu─ču bütün payda┼člar─▒, alanlar─▒nda uzman e─čitimciler, e─čitim yöneticileri, akademisyen ve giri┼čimcilerden olu┼čur.

 

9024 kez okundu| Proje