Aile Ziyaretleri Sonuç Raporu Kitapçığı

Bozkırın Kızları Projesi; Yozgat ilinde uygulanmış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, kız ve erkek çocukların okula devam oranını artırmak, eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin akademik başarısının sürekliliğini sağlamak, toplumu ve aileyi eğitim açısından bilinçlendirmek gibi bir takım amaçları olan projedir.

Avrupa Birliği desteğiyle geliştirilip finanse edilmiş olan “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi” de kız çocukları arasında okullaşmanın artırılması ve devamsızlık ile okulu terk oranlarının düşürülmesi amacı ile Kasım 2015’de başlamış ve Kasım 2016’ya kadar devam etmesi sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının ve Yozgat- Yerköy’deki kurum ve kuruluşların da katkısıyla proje bir yıl yürütülmüştür. Proje kapsamında yürütülen çalışmalardan birisi de Yozgat’ta özellikle Yerköy’de araştırma bulgularına dayalı eylem planları yapmak ve uygulamaktır.

Bu rapor, Nisan-Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında yürütülmüş aile ziyaretleri ve alan araştırmalar sonucunda elde edilen ve raporlaştırılmış olan bulguların birleştirilerek özetlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yozgat- Yerköy’de gerçekleştirilen bu projede özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının artırılması temel amaçtır.

Devamı