Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

seder-proje

Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Kapsamında Turizm Sektöründe Uygulamalı Eğitim. Projesi ön teklifi geçmiş ve tam başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.