Sürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği

Derneğimiz, 2011 yılında Ankara’da kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Üyeleri;

Çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler, her tür ve kademedeki kamu ve özel okullarda görev yapan eğitim yöneticileri, teknik öğretmenler (atölye ve meslek dersleri öğretmenleri), öğretmenler, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları, hukukçular, mali müşavirler, sağlık çalışanları, sosyologlar, doktora öğrencileri vb. farklı meslek gruplarından ve alanlarında oldukça uzman kişilerden oluşmaktadır. Dernek, Türk eğitim sistemini geliştirmeyi esas amaç edinmiş kamu yararı için çalışan bir sosyal örgütlenmedir.

Derneğin deneyimleri ve faaliyetleri;

Dernek üyeleri, konularının uzmanı, eğitimin ve sosyal hayatın içerisinde ve yönetimindedir. Üyelerin büyük bir kısmı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve/veya Kalkınma Ajanslarından sağlanan finansmanlar ile proje hazırlamış,  uygulamış ve başarıyla tamamlamış uzmanlardır.