Kızılırmak’tan AB’ye Çok Eksenli Talaşlı Üretim Makinelerinde Cad-Cam Uygulamaları

Derneğimizin ortağı olduğu ve hazırlık aşamasında katkı sunduğu Ulusal Ajans KA-1 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği programı kapsamında desteklenen bu proje ile öğretmen ve öğrencilerimizin Almanya da eğitim alarak bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak amaçlanmıştır. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Bektaş CANSEVER, Ankara Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Bayram YAVUZ, Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Özcan YÜCE’ nin Refakatçi öğretmen olduğu proje de her okuldan 10 öğrenci projeden yararlanacaktır. Öğrenciler 3 grup halinde Almanya Dorsten Bildung Nies meslek okulunda 15 gün staj çalışması yapacaklardır. İlk grup olan Keçiören MTAL öğrencileri ve refakatçi öğretmen 04 Mart 2017 tarihinde seyahatlerini gerçekleştirmişler ve 06 Mart 2017 tarihinde stajlarına başlamışlardır. İkinci Grup Gazi MTAL öğrencileri ve refakatçi öğretmen 25 Mart 2017 tarihinde seyahatlerini gerçekleştirmişler ve 27 Mart 2017 tarihinde stajlarına başlamışlardır. Son Grup olarak ise Yozgat Mimar Sinan MTAL öğrencileri ve refakatçi öğretmen 29 Nisan 2017 tarihinde seyahatlerini gerçekleştirmişler ve 02 Mayıs 2017 tarihinde stajlarına başlamışlardır.

Alınacak eğitimlerin yanında o ülkenin iş gücü piyasası ve eğitim kurumları ile nasıl bir işbirliği kurdukları incelenecek ve iyi uygulamalar transfer edilecektir. Yapılacak akışlarla CNC ile üretim yapan işletmelerin, çok eksenli tezgâh kullanan eleman ihtiyacı karşılanacaktı. Meslek eğitimi veren kuruluşlar ile sektör arasındaki ilişki, eğitim kurumlarında uygulanan müfredat, uygulama alanları ve eğitim materyalleri konusunda inceleme ve eğitim alınması hedeflenmiştir. Bu sayede ülkemizde yapılacak eğitim ve uygulama faaliyetlerinde kalitenin artmasına olanak sağlanacaktır. Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan uluslararası işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşme, yenilik mükemmelliği ve uluslararasılaşma sağlanacaktır.

Projede yürütülmesi aşamasın da Derneğimiz her türlü teknik desteği vermektedir.