Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finansa Edilmektedir. 

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberi