Meslekli İşsizler Projesi Araştırma Raporu

Meslekli İşsizler Araştırması – Mayıs 2012 Raporu” Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Meslekli İşsizler Projesi” kapsamında, proje ortağıSürekli Eğitim, Bilim ve Kültür Derneği (SEDER) ile Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

Raporda; araştırmanın örneklemi, görüşülen kişilere ve bu kişilerin iş yaşamına ilişkin bilgiler ile meslekî rehberlik ve girişimcilik konularına yer verilmiştir. Proje fikrine ve projenin sonucunda bu raporun ortaya çıkmasına neden olan esas sebep, meslekî ve teknik eğitime yapılan büyük yatırımların çıktılarını ve kalitesini irdelemek, üretilecek eğitim politika ve uygulamalarına katkı sağlamaktır.

Ayrıca rapor, yerel ve ulusal düzeyde yüz yüze araştırmaya dayalı gerçekleştirilen ilk çalışma olması bakımından da önem taşımaktadır. Araştırma sonucu ortaya çıkan raporun, bu tür araştırmaların ateşleyicisi olacağına, insan kaynağımızın niteliğinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ve istihdam politikalarına veri teşkil edeceği bir gerçektir.

Devamı