PROJE BAŞVURULARIMIZ

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı Kapsamında “Meslek Lazım – Mobil Yazılım” ve “Mesleğim Bilişim” İsimli Proje Başvuruları

Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Kapsamında Turizm Sektöründe Uygulamalı Eğitim Projesi

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Kapsamında “Bozkırın Kızları” Projesi

Kayıtlı İstihdam Teşviki II Hibe Programı Kapsamında “Sürdürülebilir Tarım, Kayıtlı Üretici” Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı DFO kapsamında “Bilinçli İşveren Yeterli Mezun” Projesi

Ulusal Ajans’a Yapılan Başvurular