Kaynaştırma Öğrencilerinin Mesleki Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yürüttüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının Yararlanıcısı olduğu “Bütünleştirici Eğitimi Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı” çerçevesinde 2021-2023 yılları arasında Ankara’da üç Meslek Lisesi ile ortaklaşa yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, bütünleştirme/kaynaştırma öğrencilerinin mesleki eğilimlerini doğru belirlemek, doğru meslek edinmelerini sağlamak ve yapabileceği mesleğin eğitimini alması için Yöneticilerin/öğretmenlerin/rehber öğretmenlerin BEP ve Mesleki eğilim konusunda kapasitelerini arttırarak eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaktır. Projenin genel amacına ve özel hedeflerine ulaşmak için projede yer alan 12 ana faaliyet üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Projenin önemli bir çıktısı olan kolaylaştırıcı el kitabının (1 kolaylaştırıcı el kitabı) hazırlanması gerçekleştirildi. (http://envanter.sederegitim.org/) envanteri internette yayınlanmıştır.